2011-07-04 ? 00:21:15

Dancing in the dark

Det har börjat igen, sällan har jag känt mig såhär maktlös, jag är nu helt utlämnad åt dig och dina känslor. Hela mitt liv har börjat kretsa kring dig, varje andetag, varje tanke och varje hjärtslag. Jag intalar mig själv att det inte är något annat än lust, men mitt hjärta övertygar mig om annat. Kanske är det ett behov av att få det man inte kan få eller behöver ha ? Kanske är det ett sätt att trotsa min nyvunna självständighet ? Kanske kan det bara vara min vanliga sinnesförvirring.
Låter det hela vara osagt och hoppas på att det släpper, för som det är nu kan jag inte ha det.